Bong Paye Ki Nehari

Bong Paye Ki Nehari   Gosht ….. 3 Kilo Pay …..2 adad Nalian …..4 adad Lal mirch ….100 garam Dhania ….. 250 gram Lehson …. 40 gram Nemak …. 60 … Continue reading Bong Paye Ki Nehari